Privacy

Wij doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met privacy-gevoelige informatie en hebben er geen enkel belang bij om meer informatie te willen verkrijgen dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij juichen toe dat de wetgever per 25 mei 2018 meer eisen stelt om zorgvuldig handelen af te dwingen. Praktisch gezien veranderd er niet zo veel voor onze werkwijze; die was al pragmatisch, klantgericht en zorgvuldig. Lees onze Privacy-verklaring en mocht u vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen !

>Privacy