CCvD Liften

Het Centraal College van Deskundigen Liften ( CCvD Liften) is een door de overheid geïnitieerd overlegorgaan dat gefaciliteerd wordt door SBCL en o.a. uitspraken doet over interpretatie en toepassing van regels en normen op het gebied van veiligheid van liften. Het CCvD heeft een spilfunctie bij het beheren van het certificatieschema voor liften in de gebruiksfase.

De leden van het CCvD Liften bestaan uit vier groepen: Lifteigenaren Werkgevers in de liftindustrie Werknemers in de liftindustrie Certificerende instellingen VETURO is lid van het CCvD Liften en heeft hiermee rechtstreeks toegang tot en invloed op de besluitvorming.

>>CCvD Liften