Opleveringskeuring

Heeft u gekregen wat u gekocht heeft ? Voordat een nieuwe lift in gebruik mag worden genomen moet de wettelijk voorgeschreven procedure volledig afgerond zijn. De praktijk leert dat dan niet als vanzelfsprekend alles naar behoren is geregeld. Veturo kan voor u een opleveringsbeoordeling uitvoeren waarbij niet alleen wordt gekeken of de lift gekeurd is en er geen open eindjes meer zijn, maar ook of de door u gewenste uitvoeringswijze is gerealiseerd. De opleveringskeuring kan in overleg naar uw wensen worden ingericht. De opleveringskeuring valt niet binnen het geaccrediteerde werkgebied van VETURO.

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. U kunt ook het aanvraagformulier via de website verzenden.

>>Opleveringskeuring