V.O.K. checklist

Sinds 1 januari 2004 wordt tijdens de periodieke vervolgkeuring van liften een aanvullende toetsing op veilige arbeidsomstandigheden uitgevoerd door de Nederlandse keuringsinstellingen. De toetsingslijst die hiervoor wordt gehanteerd wordt ook wel de V.O.K. lijst genoemd. V.O.K. staat voor Veilig Onderhoud en Keuring.

De toetsingslijst bestaat uit 38 aandachtspunten die onveilige situaties in beeld kunnen brengen. Dit is een risico-inventarisatie. U kunt hierbij denken aan valgevaar, knelgevaar, elektrocutie, enzovoort. 

Voor de geïnventariseerde punten bestaan standaard oplossingen uit hedendaagse regelgeving. Dat zijn oplossingen die worden toegepast bij de bouw van nieuwe liften. Deze standaard (norm) oplossingen zijn zoveel als mogelijk opgenomen in onze keuringsrapportage. 

In het Warenwetbesluit Liften 2016 is het toetsen aan de V.O.K.-lijst geen wettelijke verplichting. Wegens aangescherpte regels, in verband met de keuringen die binnen het geaccrediteerde werkgebied van Veturo vallen, zal Veturo per 1 januari 2021 niet meer toetsen aan de V.O.K.-lijst.

Standaard Risico Inventarisatie en Evaluatie

In de zomer van 2004 is door een team van deskundigen, waaronder VETURO, een algemene Standaard Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E ) is opgesteld.

De uitkomsten van deze RI&E zijn samengevat in een overzicht waarin de checkpunten zijn ingedeeld in een risicocategorie. Er zijn vier risicocategorieën waarbij categorie 1 het ernstigst is en categorie 4 het minst gevaarlijk.
U kunt met deze indeling bepalen hoe de prioriteiten voor oplossingen moeten worden gesteld.

De toetsingslijst met de categorie indeling is in de vergadering van het Centraal College van Deskundigen Liften op 2 november 2004 goedgekeurd.