Bezwaarschriftprocedure

“Ingevolge de ‘bezwaarschriftprocedure’ van VETURO (conform het AwB ) kan door een belanghebbende met betrekking tot een besluit een bezwaarschrift ingediend worden. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaar worden ingediend bij Veturo. In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waarom het gegeven besluit niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van het bestreden besluit toe te voegen.” procedure bezwaar en beroep (pdf)

>>Bezwaarschriftprocedure