Liftkeuringen

VETURO is in staat complexe veiligheidsregelgeving te vertalen naar werkbare en eenvoudige oplossingen. Onze medewerkers hebben grote ervaring met liftcertificatie.

Een keuringsovereenkomst betekent ook kosteloze voorlichting en ondersteuning bij liftbeheer. U heeft één aanspreekpunt voor al uw vragen. Uw contactpersoon kent bovendien uw liften en uw specifieke situatie!

Onze keuringsrapportage kan schriftelijk en per e-mail worden aangeboden.
In de rapportage worden lifttechnische en bouwkundige keuringspunten gescheiden.
We plannen de keuringen op tijd in. U en uw onderhoudsfirma ontvangen ruim tevoren een keuringsaankondiging.
Wij rapporteren in duidelijke taal.
Een periodieke liftkeuring wordt ook wel vervolgkeuring genoemd.

Wij nemen de tijd voor uw liften want veiligheid en haastwerk gaan niet samen. Veel kleine tekortkomingen kunnen nog tijdens de keuringen worden verholpen. Uiteraard heeft dit ook een gunstig effect op uw beheerskosten.

Per 1 februari 2017 bieden wij u nog een extra meerwaarde door onze keuringen standaard uit te breiden met een Prestatie-indicatie. Dit is een waardering van Veturo waarin onderwerpen zoals het nakomen van afspraken omtrent assistentie bij de keuring, het functioneren van liftdeuren, het algemene rijgedrag van de lift en orde en netheid worden gewaardeerd. Deze activiteit valt niet binnen het geaccrediteerde werkgebied van Veturo.

De keuringsovereenkomst is te allen tijde door de klant te beëindigen. Wij willen uw vertrouwen verdienen.

Op het gebied van liftkeuringen willen wij de beste keus zijn. Dat schept verplichtingen. Daarom mag u veel van ons verwachten:

  •  Klantgerichte en betrokken werkwijze
  •  Eén aanspreekpunt voor al uw vragen
  •  Voorlichting en ondersteuning
  •  Pragmatische werkwijze
  •  Rapportage standaard binnen 5 werkdagen
  •  Wij zijn door de RvA geaccrediteerd voor liftkeuringen in de gebruiksfase ( I 218 )

>Liftkeuringen