Conformiteitsbeoordelingsinstantie

Wat is een conformiteitsbeoordelingsinstantie ?

Als certificaten door de wet vereist worden moet de overheid zelf de certificaten afgeven of daar een of meerdere instanties voor aanwijzen. Voordat een instantie, voor liften, een wettelijk verplicht certificaat mag uitreiken moet hij beschikken over een aanwijzingsbeschikking van de Minister van SZW. VETURO is een door de Minister van SZW aangewezen instelling voor keuringen van personenliften in de gebruiksfase. 

Met ingang van 20 april 2016 is het Warenwetbesluit Liften 2016 van kracht geworden. Om voor aanwijzing in aanmerking te komen op grond van dit besluit is voortaan een accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA) noodzakelijk. Keuringsinstellingen worden niet langer CKI genoemd maar ConformiteitsBeoordelingsInstantie (CBI). 

Veturo is voor de keuringen van personenliften in de gebruiksfase geaccrediteerd door de RvA (I 218). De actuele scope van de onder accreditatie vallende verrichtingen kunt u raadplegen op de website van de RvA: www.rva.nl. 

 

>>Conformiteitsbeoordelingsinstantie