Warenwetbesluit liften 2016

11-04-2016

Op 20 april 2016 zal het Warenwetbesluit liften 2016 van kracht worden. De invoering van de  Richtlijn Liften 2014/33EU en de noodzaak om beter aan te sluiten bij de Europese regelgeving zijn de belangrijkste redenen om tot een nieuw Warenwetbesluit te komen. Hierin zijn een aantal ingrijpende wijzigingen opgenomen die wij graag willen noemen.

Zo zal een keuringsinstelling, die in aanmerking wil komen om de wettelijk verplichte periodieke liftkeuringen te mogen uitvoeren, voortaan geaccrediteerd moeten zijn door de Raad voor Accreditatie. Een andere belangrijke wijziging is dat het proces om te komen tot een uniforme uitvoering van de periodieke keuringen is aangepast. De overheid laat dit nu, onder strikte voorwaarden, over aan de partijen die het werkveld vertegenwoordigen.

Kort gezegd kan worden gesteld dat keuringsinstellingen voortaan langs dezelfde lat worden gelegd bij de beoordeling of hun werkprocessen voldoen aan wat geharmoniseerde normen hieromtrent vereisen, en dat het proces om te komen tot een uniforme uitvoering van de keuringen in de toekomst veel beter kan worden ingericht.  Het Warenwetbesluit liften 2016 biedt daartoe kansen en dat is wat VETURO betreft een positieve ontwikkeling !

Voor een nadere toelichting kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

>>Warenwetbesluit liften 2016