Prestatie-indicatie

31-01-2017

In een tijd waar prijzen onder druk staan en veel partijen steeds meer liftenkeuringen “doen” op één dag om rendement te kunnen genereren blijft Veturo zichzelf en vertaalt wederom marktwensen naar pragmatische oplossingen. Wij gaan tegen hetzelfde tarief per 1 februari onze keuringen standaard uitbreiden met een monitoring die we cijfermatig tot uitdrukking brengen in een Prestatie-indicatie. Geen mooie verhalen over zaken die al inhoudelijk bij de keuring behoren te worden gerapporteerd, maar een gedegen inschatting van een professional waar een duidelijke waardering uit komt.  Bij Veturo wordt iedere klant als VIP gezien en wij doen graag iets extra’s voor u !

Bij de keuring waarderen wij o.a. of afspraken m.b.t. assistentie bij de keuring worden nagekomen, het functioneren van liftdeuren, het algemene rijgedrag van de lift en orde en netheid.

Met name voor de eigenaren/beheerders van grotere aantallen liften is de achterliggende data van groot belang om goede trendanalyses te kunnen maken en gericht verbeteracties in te zetten. Ook adviseurs en liftenfirma’s kunnen baat hebben bij deze waardering vanuit een andere invalshoek. Wij zetten in op een goede samenwerking die tot verbetering zal leiden en niet is gebaseerd op het uitsluiten van partijen.

U bepaalt als klant met welke partijen u wilt samenwerken en wij geven daar maximaal invulling aan.

Veturo ontzorgt u daadwerkelijk.

Neem gerust contact met ons op en geef duidelijk aan wat uw wensen zijn, wij helpen u graag verder !

 

Kies Veturo,

het beste wat Nederland te bieden heeft.

>>Prestatie-indicatie