Onafhankelijkheid bij liftkeuringen

01-09-2011

Uit onderzoek van SZW is gebleken dat een aantal keuringsinstellingen voor meer dan de helft van haar omzet afhankelijk is van liftbedrijven. Berichtgeving in de media stelt dat liften hierdoor onveiliger worden. Het is logisch dat dit vragen op roept.

Het beleid van Veturo was en is er op gericht om op onafhankelijke wijze de beste aanbieder van veiligheidskeuringen in de liftenbranche te zijn. Wij hebben een gespreid klantenbestand en sluiten om onze onafhankelijkheid te waarborgen bewust geen bulkcontracten met liftbedrijven af. Over de kwaliteit van de keuringen die onze concurrenten uitvoeren kunnen wij u niet informeren; wel durven wij te stellen dat uw veiligheid bij ons gewaarborgd is.

>>Onafhankelijkheid bij liftkeuringen