Keuring gebruiksfase

30-12-2020

Aangescherpte regels in verband met accreditatie nopen ons om per 1 januari 2021 een aantal belangrijke wijzigingen door te voeren. VETURO is een keuringsinstelling die niet alleen wettelijk verplichte keuringen in de gebruiksfase van liften uit voert maar ook keuringen aan diverse andere hef- en hijswerktuigen zoals gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen, goederenliften etc. Voor de in het Warenwetbesluit Liften 2016 beschreven keuringen in de gebruiksfase van liften is een aanwijzing van de minister van SZW noodzakelijk en die kan alleen worden verkregen als de betreffende activeiten geaccrediteerd zijn door de RvA.

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over welke activiteiten wel of niet binnen het geaccrediteerde werkgebied van VETURO vallen  hebben wij besloten om dit per 1 januari 2021 op al onze rapporten en certificaten expliciet aan te geven. Tevens zullen wij de keuringen in de gebruiksfase van liften, waarvoor wij geaccrediteerd zijn door de RvA onder nummer I 218, met ingang van 1 januari 2021 zodanig in richten dat in de rapporten geen onduidelijkheden kunnen bestaan omtrent hetgeen deel uitmaakt van de wettelijk voorgeschreven keuringsinhoud.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2021 niet meer zal worden getoetst aan de V.O.K.-lijst en dat op onze keuringsrapporten geen uiting meer zal worden gedaan omtrent de zogenoemde P-indicatie.

Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting wensen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen ! 

>>Keuring gebruiksfase