COVID-19 virus

18-03-2020

U kunt ervan opaan dat Veturo B.V. de ontwikkelingen rond het COVID-19 virus nauwlettend zal blijven volgen. Wij vertrouwen op de door of namens de overheid opgelegde maatregelen en volgen die op. Wij hopen van harte dat deze maatregelen het beoogde effect zullen hebben en daarmee zo goed mogelijk de gezondheid van ons allen kunnen bewaren. Op dit moment kunnen de keuringen in principe gewoon doorgang blijven vinden. Als keuringen door bijzondere omstandigheden of andere oorzaken geen doorgang kunnen vinden dan zullen wij de belanghebbenden uiteraard adequaat en volledig informeren. Mocht u desondanks toch nog met vragen zitten dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

>>COVID-19 virus