Certificatie instelling

Wat is een keurings- of certificatie-instelling ?

Als certificaten door de wet vereist worden moet de overheid zelf de certificaten afgeven of daar een of meerdere certificatie-instellingen voor aanwijzen. Voordat een certificatie-instelling, voor liften, een wettelijk verplicht certificaat mag uitreiken moet hij beschikken over een aanwijzingsbeschikking van de Minister van SZW. 

Veturo is door de minister van SZW aangewezen als CKI voor periodieke- en modificatiekeuringen.

Om voor aanwijzing in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de actuele versie van het Werkveld Specifieke Document voor Aanwijzing en Toezicht (WDAT). In dit document wordt aangegeven wat nodig is om als keuringsinstelling voor aanwijzing in aanmerking te komen en op welke wijze het toezicht wordt uitgeoefend. De actuele versie van het WDAT kunt u downloaden via www.sbcl.nl

Met ingang van 20 april 2016 is het Warenwetbesluit Liften 2016 van kracht geworden. Om voor aanwijzing in aanmerking te komen op grond van dit besluit is voortaan een accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA) noodzakelijk. Keuringsinstellingen worden niet langer CKI genoemd maar ConformiteitsBeoordelingsInstantie (CBI).

>>Certificatie instelling